Lesprogramma

Het lesprogramma is gebaseerd op de leerstijl die veel leerlingen in het VMBO en het praktijkonderwijs kenmerkt. Zij leren het best in beelden en door ervaringsleren. Afwisseling is nodig om hun aandacht vast te houden en herhaling is belangrijk om de lesstof goed eigen te maken.

Het lesprogramma is opgebouwd uit vijf lessen. In de lessen staan de belevenissen van Mo en Sofie centraal. Mo en Sofie zijn twee tieners die alledaagse dingen meemaken die te maken hebben met geld. Ze moeten keuzes leren maken, verleidingen weerstaan maar ook nee durven zeggen tegen hun vrienden. Onderwerpen die de leerlingen kunnen tegenkomen in de dagelijkse praktijk.

Het lesprogramma bestaat uit een animatievideo, werkbladen en opdrachten (standaard- en plusopdrachten) en een docentenhandleiding. De video is onderverdeeld in een aantal fragmenten. Tussendoor gaan de leerlingen aan de slag met opdrachten en groepsgesprekken. Er zijn standaardopdrachten en plusopdrachten voor wie een hoger cognitief niveau aan kan. De vijf lessen gaan over belevenissen van Mo en Sofie:

1.        Mo & Sofie en het verdwijnende geld (grip op je uitgaven)
2.        Mo & Sofie op koopjesjacht (weerstaan verleidingen in de stad)
3.        Mo & Sofie gaan digitaal  (omgaan met virtuele verleidingen)
4.        Mo & Sofie zeg eens nee! (zeg eens NEE tegen je vrienden)
5.        Mo & Sofie schulden en nu? (waar vind je steun?)

Na afloop kan de docent een ‘Poenroute’ organiseren waarbij de leerlingen de lesstof in een winkelgebied in de praktijk kunnen brengen. Deze Poenroute is optioneel.

Effectiviteit
Uit landelijk onderzoek van het Nibud komt naar voren dat minimaal één op de zes jongeren schulden heeft. En deze groep groeit. Het is dus belangrijk dat jongeren goed met geld leren omgaan. Voor docenten is het vaak een lastig onderwerp om over in gesprek te gaan in de klas. GeldTelt helpt de docent hierbij. Door de werkvorm vinden de leerlingen de lesstof boeiend en gemakkelijk te begrijpen. De leerlingen blijken de lesstof goed te onthouden en toe te kunnen passen in hun dagelijks leven.

Demo
Nieuwsgierig? Vraag een demo aan. Hiermee krijgt u een beeld van de opbouw van een les.

Binnen Amersfoort
Scholen binnen de gemeente Amersfoort kunnen gratis gebruik maken van het lesprogramma. Wanneer u als school interesse heeft krijgt u van ons, na het toesturen van uw gegevens, een inlogcode. U heeft dan vrije toegang tot het lesprogramma, inclusief docentenhandleiding en werkbladen. Vraag GeldTelt direct aan.

Buiten Amersfoort
Het lesprogramma van GeldTelt wordt in de vorm van een licentieovereenkomst aangeboden. De kosten hiervoor zijn € 295,- exclusief btw per jaar. Met een licentie heeft de school een jaar lang vrije toegang tot het lesprogramma, inclusief docentenhandleiding en werkbladen. Op deze manier kunt u de lessen op diverse momenten en in diverse klassen aanbieden. Bestel GeldTelt direct.