De Baander

De Baander is een school voor katholiek (bijzonder) onderwijs met een eigen bestuur. De Baander leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals het mbo.

De Baander is een kleinschalige praktijkschool waar respectvol met elkaar wordt omgaan. Zij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Pas dan kan er goed geleerd worden. Bij het geven van het onderwijs gaan ze uit van de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Zij krijgen daardoor zoveel mogelijk les op eigen niveau en in eigen tempo.

Theorie en praktijk
Op De Baander wordt gewerkt met Individuele Ontwikkelingsplannen. Iedere leerling schrijft daarin, gecoacht door de leerkrachten, wat hij/zij wil leren op school en hoe hij/zij dat wil gaan doen.

Het gaat hierbij om persoonlijke leerdoelen voor theorie- en praktijkvakken, cursussen en stages maar ook om leerdoelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het IOP wordt regelmatig bijgesteld. Natuurlijk wordt het IOP ook met ouders/verzorgers besproken. Omdat de leerlingen op eigen niveau en eigen tempo werken, worden diverse methodes gebruikt. De helft van de lessen bestaat uit praktijklessen.

Na een brugjaar waarin de leerlingen zeven verschillende praktijkvakken volgen, kunnen ze kiezen uit 18 verschillende praktijkvakken. Er worden maar liefst 18 cursussen gegeven waarmee de oudere leerling een certificaat of diploma kan halen. Deze cursussen heten Branchegerichte cursussen.