Voor wie?

Het programma GeldTelt is bestemd voor leerlingen in het VMBO TL (onderbouw), VMBO KB, VMBO BB en het praktijkonderwijs. Het lesprogramma is ook te gebruiken bij jongeren in begeleide woonvormen. Inzet van een gastdocent is namelijk niet nodig. Docenten of begeleiders kunnen met behulp van de docentenhandleiding zelf de lessen geven. Voordeel is dat zij de jongeren en de dynamiek in de groep kennen en hier het beste op kunnen inspelen.

Zij kunnen ook beter dan externe gastdocenten inschatten welke opdrachten de leerlingen aankunnen. Het lesprogramma kan gedifferentieerd aangeboden worden. Er zijn namelijk standaardopdrachten en plusopdrachten voor leerlingen die een hoger cognitief niveau aankunnen.